АНАМНЕЗА, Год. XV, 2020, кн. 1

ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПРЕЗ ЕПОХАТА НА ВЪЗРАЖДАНЕТО (ПО ПРИМЕРА НА БРАТЯ ДИМИТЪР, ПЕТЪР И АЛЕКО А. КРЪСТИЧ ОТ СВИЩОВ ПРЕЗ 50-ТЕ – 70-ТЕ ГОДИНИ НА 19 В.)

Ивайло Найденов

ПО ВЪПРОСА ЗА БЪЛГАРИТЕ ОТ ЕДНА ДОБАВКА КЪМ МАНАСИЕВАТА ХРОНИКА

Калоян Чобанов

КОТЕЛ, ЖЕРАВНА И МЕДВЕН В КУЛТУРНАТА КАРТА НА БЪЛГАРСКАТА МЕМОРИАЛНА МУЗЕЙНОСТ

Вера Бонева