АНАМНЕЗА, Год. XV, 2020, кн. 2

АНАМНЕЗА, Год. XV, 2020, кн. 2, ISSN 1312-9295

ДОКЛАДИ ОТ ДОКТОРАНТСКИ СЕМИНАР – НОЕМВРИ 2020 г. АРХЕОЛОГИЯ, СТАРА ИСТОРИЯ, СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ

 

КОЗМЕТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ ОТ ГРОБНИЦА 1/II ОТ МОГИЛАНСКАТА МОГИЛА ВЪВ ВРАЦА

Денис Борисов

ТРАКИЙСКАТА ХИПАРХИЯ И ВЪПРОСЪТ ЗА ЕТНИЧЕСКИЯ ИДЕНТИТЕТ НА КОННИЦИТЕ В ПТОЛЕМЕЕВ ЕГИПЕТ

Мартин Мишев

БОРИЛОВИЯТ СИНОДИК КАТО ИЗВОР ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ                

Екатерина Ангелова

ЕВОЛЮЦИЯТА НА ВОЕННАТА СЛУЖБА В АНГЛИЯ И ФРАНЦИЯ ПРЕЗ XIV в. 

Тодор Тодоров