АНАМНЕЗА, Год. XV, 2020, кн. 3

АНАМНЕЗА, Год. XV, 2020, кн. 3, ISSN 1312-9295

ДОКЛАДИ ОТ ДОКТОРАНТСКИ СЕМИНАР – НОЕМВРИ 2020 г. НОВА ИСТОРИЯ

 

ПРОБЛЕМЪТ ЗА ДРАГОМАНИТЕ КАТО УМЕЛИ ПРЕВОДАЧИ И ДИПЛОМАТИЧЕСКИ АКТЬОРИ С ГОЛЯМО ВЛИЯНИЕ – ИСТОРИОГРАФСКИ ПРЕГЛЕД

Доника Цановска

ЦЪРКОВНО-НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ ОТ ДОБРУДЖА (30-те ГОДИНИ НА XIX в. ДО 1878 г.)

Мирослав Георгиев

ЗДРАВНАТА ПРОБЛЕМАТИКА В УЧЕБНИКАРСКАТА КНИЖНИНА ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО – ОСНОВНИ ВЪПРОСИ                

Владимир Терзиев

РАННИ ГОДИНИ НА АНДРЕЙ ТОШЕВ                                                              

Мария Вълкова

ПОЛИТИЧЕСКАТА ПОЛИЦИЯ В РУСИЯ                                                             

Иван Рабаджиев

МИСТИЦИЗЪМ, СУЕВЕРИЯ И ПРОРОЦИ – УПАДЪКЪТ НА ЕЛИТА НА РУСКАТА ИМПЕРИЯ ПО ВРЕМЕТО НА НИКОЛАЙ II

Стефан Петров

ТЪРГОВЦИТЕ НА ПАМУК В ГРАД КЕМНИЦ, ПРОВИНЦИЯ САКСОНИЯ – ДЕЙНОСТ И СТРУКТУРА (КРАЯТ НА XVIII И НАЧАЛОТО НА XIX ВЕК)

Аделина Петровa