За окупацията и така

Съветската окупация на България е много повече освобождение, отколкото българското освобождение на Сърбия, Македония и Беломорието не е окупация.