Из „Азманов, Д. Моята епоха 1878 – 1919“.

„Матров обаче обичал да пие, но никой не обръщал внимание на този негов недостатък, тъй като според здраво вкоренената у нас тогава традиция на героите е позволено всичко. И веднъж в навечерието на някакви избори, вървейки по Джумаята, Матров забелязал, че някакъв циганин, навярно от властуващата партия, яхнал един българин. Матров се възмутил силно, извадил сабята си и подгонил циганина, но той успял да избяга. Тогава Матров отишъл в батареята си, построил войниците и им разказал случката. След това заповядал на няколко войници да вземат тенеката с газ и ги повел да палят циганските къщи, за да унищожи това племе от Пловдив... Работата с паленето тръгнала успешно и цялата циганска махала щяла да бъде изгорена, ако не пристигнали навреме военните и полицейските власти, които предотвратили крайния резултат от този подвиг на Матрова.

Източник: Азманов, Д. Моята епоха 1878 – 1919. С., 1995, с. 50.