Окръжно на МВРНЗ до общинските управления в страната със забрана да се наименуват села на живи политически и обществени дейци, 27 януари 1910 г.

Окр. № 467, 27 януарий 1910 г. М-во В. Р и Н. Здраве

 

Забелязва се в последно време едно течение у общинските управления да променяват названията на селата, като ги преименуват на имената на държавни мъже и обществени дейци приживе. Явно е, че тоя начин на преименуване села не може да се одобри: едно, че не е съгласен със съществуващите наредби по предмета (чл. 2 от Правилника за селските общини) и друго, че с подобни названия се заличават всякакви следи от традициите и историята на едно село, свързани твърде често със старото му название. Вън от туй, когато стане нужда да се промени името на едно село, ако е то на чужд език, може да се избере, освен превода му на български, названието на близки някои исторически местности, върхове, реки или други имена, които изразяват някоя славна епоха или подвиг от възпитателно и историческо значение за селото. Няма защо да се именуват селата на живи деятели и видни мъже, когато имаме славни български имена на революционери и народни обществени дейци от епохата на героическите подвизи по освободителното движение на отечеството ни.

            Пред вид на горното, предлагам ви, г-не управителю, да обърнете вниманието на общинските управления да не гледат тъй леко на въпроса за преименуване на селата и да не им дават имена на живи обществени политически дейци, защото решенията на общинските съвети, вземени с подобни названия, няма да се одобряват, а ще остават без последствие.

 

Източник: Сборник окръжни писма по Министерството на вътрешните работи и народното здраве. Съст. Т. Плочев. С., 1918, с. 158.