Заповед по действащата армия № 133 относно опасността за войската от проституцията и венерическите болести в окупирана Сърбия, 23 декември 1915 г.

Заповед

по

Действующата Армия

№ 133

гр. Кюстендил, 23 Декемврий 1915 г.

 

            Имам положителни сведения, че в новозаетите територии, особено в стара Сърбия, проституцията била силно развита, а вследствие на това и венерическите болести много разпространени. При сегашното квартирно разположение на частите и неизбежния поради това контакт с населението, опасността за проникването на тия болести във войската е твърде голяма, а това би било едно голямо зло, преди всичко за армията, защото ще извади, макар и временно, много хора от строя, а после и за цялата нация, защото след демобилизацията на армията заразата ще се пренесе в семейните огнища, гдето ще причини големи опустошения и ще се отрази пагубно върху бъдащите поколения.

            Пред тази грозна перспектива дълг повелителен се налага на всички началници, от най-големия до най-малкия, да бдят зорко над поверените им войници и да употребят всичките си усилия за да ги запазят от опасността, която ги заплашва. Лекарите на частите, а там гдето няма такива, строеви офицери, по назначение от началника на частта, да държат беседи на войниците, като на лек, общедостъпен язик, по възможност с подходящи примери от живота, им разяснят тежките последствия, които едно минутно увлечение може да има за тях и за техните близки. В градовете и селата, гдето има разквартировани войскови части, местните коменданти, а гдето няма такива – старшите началници, да издирват с помощта на лекарите и подлагат на медицински контрол всички проститутки, а болните от тях да изолират и наредят за лекуванието им. Заболелите от венерически болести войници да се издирват щателно, да се изолират за да не разсейват заразата и да се подлагат на интензивно лечение в полевите лазарети, а там гдето това е невъзможно, в определените от дивизионния лекар за тази цел инфекциозни болници. На всички войници да се съобщи, че, вън от другите строги дисциплинарни или по съд наложени наказания на заразените, времето прекарано от тях в болниците за венерически болести няма да им се зачита, и след уволнението на набора им, те ще бъдат задържани на служба за да дослужат.

 

Главнокомандующ на Действующата Армия

Г е н е р а л – М а й о р Никола Жеков

Източник: [?]