Заключителна част от доклада на анонимен български разузнавач за обстановката във Вардарска Македония, 15 октомври 1946 г.

[…]

До тук, което съм описал в рапорта ми съм се постарал да го дам най подробно; онова, което съм чул в разговор с хора и което съм видял със собствените си очи.

Моето заключение е, че във Вардарска Македония има една категория македонци в големото им болшинство големи патриоти, които на всяка цена искат да пресъздадат македонската история.

Точно обратното на историята която се учехме в България за населението на Македония, също така обратно на историята на Сърбия за народа в Македония.

Те казват, не сме нито българи, нито сърби, а сме само македонци, ако сме нямали история ще я създадеме, ако нямаме писмо ще го създадем и ще станеме народ и нация. Ще се вардим от българи за да се довардим от сърби и т.н.

Втора категория има, това са българите, които държат да се признае на македонския народ своята национална принадлежност /българската/, които елементи не са пакостни за една обособена Македонска държава, но тежат си към България, същевременно държат и за писмото и историята така както ние в България я знаеме.

Първите и вторите са в един дух, с малка разлика в историята си и начините.

Третата група и категория македонци са най опасните във всяко отношение. Те са старите сърбомани и младите такива, които са създадени в периода 1918-1941 г. по разни начини, като учени чрез стипендии и най-послешните, които са създадени от режима от българската окупация, до такава степен българските чиновници и полицията, с тяхното зверско държание по отношение на прогресивните елементи, крайно зверски и нечовешки са се държали некои от тях от умраза към българщината, симпатиите са им по скоро към сърбоманите, когато се касае кого да предпочита.

Тая категория аз твърдя, че е опасна за сегашното й състояние на Вардарска Македония и за бъдещето й. Аз лично констатирах голем процент от същата категория стоят по върховете на управлението и във всички области ги има и то са начело.

Не изпускат удобен момент, падне ли се сгода рушат всичко македонско, а те са: сърбомани, власи и гъркомани, всички тия елементи виждат Македония със свой македонски облик и смятат, че стои по скоро до българското.

Същата рушителска категория, освен, че аз съм с убеждение, па и в Македония го чух и се опасяват от нея. Тя е в постоянна връзка с централа в Белград и тя приема и изпълнява всички явни и скрити нареждания, според случая.

В Белград и центъра, от всичко се вижда, че има скрити реакционери велико-сърби, които се ръководят от скрита централа и дават нареждане специално за Македония, което нареждане хвърля сянка и се кърти постройката македонска, полека и системно. Без обаче изкрените хора на ТИТО и самият ТИТО да го виждат и знаят това.

 

ДОНАСЯ: О-1

 

Вярно с оригинала,

/п./ Ал. Гетман.

 

 

ЦДА, ф. 1932К, оп. 3, а.е. 353, л. 147.