Заповед на делегата на Комисарството за еврейските въпроси при Скопската еврейска община за ограничаване движението на евреите в града Скопие, 15 януари 1943 г.

 

 

Заповед на делегата на Комисарството за еврейските въпроси при Скопската еврейска община за ограничаване движението на евреите в града

 

Скопие, 15 януари 1943 г.

 

 

ЗАПОВЕД № 1

 

На основание чл. 19 ал. 2 от Наредба издадена въз основа на Закона за възлагане на Министерския съвет да взима всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

1. Забранявам на лица от еврейски произход, носещи знака еврейска звезда да посещават всички ресторанти, сладкарници, кафенета, млекарници, бозаджийници, аперитиви и деликатесни магазини в които се продават спиртни напитки находящи се по ул. „Цар Борис ІІІ“, централния площад „Цар Борис ІІІ“ и ул. „Цар Фердинанд“.

2. На същите лица забранявам да посещават в празднични и неделни дни, както и в дните четвъртък, петък и събота всички кина в Скопие.

3. На същите лица забранявам да посещават танцовите забави, които се устройват от организации и частни лица във военния клуб, в Метропол, в ресторант „Бристол“ и в танцовата школа находяща се на улиците „Бенито Мусолини“ и „Генерал Гошев“.

4. На същите лица забранявам да посещават парка „Княз Симеон Търновски“ в празднични и неделни дни, както и след 16 часа в делнични дни през зимния сезон и 18 часа през летния.

5. На същите лица забранявам да посещават под какъвто и да е предлог всички военни гробища в гр. Скопие и плажа на река Вардар в общинския парк.

6. На същите лица забранявам безцелно да се разхождат по улиците Цар Борис, Цар Фердинанд, Царица Йоанна, площад „Цар Борис“ и улиците около Гарата, както и по ул. Княз Кирил до пресечката ѝ с ул. № 74 в източна посока.

7. На същите лица забранявам да посещават Народния театър през делнични дни.

8. На същите лица забранявам да посещават електрическата централа и улицата пред нея от Общинския пункт за събиране на извънредния налог – октроа.

Препис от настоящата ми заповед да се изпрати на Господина Комисаря за еврейските въпроси, за утвърждаване, след което преписа от същата да се изпрати на Областния полицейски началник, за сведение и изпълнение, на Скопската еврейска община за разгласяване между еврейското население на Скопие, както и на вестник „Целокупна България“ за публикация.

 

гр. Скопие, 15.І.1943 год.

ДЕЛЕГАТ НА КОМИСАРСТВОТО

ЗА ЕВРЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ: [подпис]

Ив. Захариев

 

 

Източник: Депортирането на евреите от Вардарска Македония, Беломорска Тракия и Пирот, март 1943 г. Съст. Н. Данова, Р. Аврамов. София, 2013, 236-237.