Наредба на Дирекцията за стопански грижи и обществена предвидливост за задължително „използуване на безделниците” за работа, 17 юли 1917 г.

 

 

 

Използуване на безделниците

 

Окръжна телеграма. До г. г. окръжните управители в Царството. От много места съобщават, че децата и юношите, възполузвани от отсъствието на бащите си, посещават селските кръчми, дето безделничат, играят на карти, пушат и даже пият. С това не само, че страдат работите в селските стопанства, но децата ще придобият от малки лоши привички. Майките, заняти с полска работа биле безсилни да ги обуздаят и отклонят от лошия път, в който кръчмите ги възпитават. За да се ограничи това зло, предлага се на г. г. окръжните управители да наредят прилагането на следните мерки: а) да се забрани на кръчмарите в селата да прибират в кръчмите си деца от 19 години по-млади и да им продават питиета; б) всички скитующи деца от 14 години нагоре да се употребят задължително в работа. Ако нямат своя работа, да се предадат за използуване от групите за взаимноподпомагане, и в) общинските кметове да следят внимателно за изпълнението на тая наредба и за всяко нарушение да съставят актове на кръчмарите, за да бъдат наказвани по Закона за стопански грижи и обществена предвидливост № 7156 1917 год. Земледелие. За директор, началник щаба, от Генералния щаб подполковник Николов.

 

 

Източник: Известия на ДСГОП, № 55, 17 юли 1917 г., с. 4.