Наредба от коменданта на Пиротския комитетски отряд войводата Иван Радович за организиране на борбата срещу българската администрация в района на комендантството, 21 февруари 1917 г.

Наредба от коменданта на Пиротския комитетски отряд войводата Иван Радович за организиране на борбата срещу българската администрация в района на комендантството

 

21 февруари 1917 г.

 

 

            Българският призив за нашите борци и младежи намери отпор от страна на сръбските войводи и въстаннци в цялото Сръбско кралство, затова нареждам следующето:

            1. Всичките новобранци, които се викат за интерниране, ще има да изпълнят поръчения;

            2. Във всяка община определям по един военен старейшина, а този ще бъде подпомогнат от по един помощник, избран от новобранците от всяко село;

            3. Всички новобранци са длъжни да държат тесна връзка със своите старейшини (селски), както и с общинските военни старейшини, а последните ще известяват надлежния комендант на комитетския отряд, от който ще получават нужните нареждания.

            4. Всяка община ще отдели едно място за летяща поща с по 3 лица, които да я изпълняват, които всеки 24 часа ще се сменяват.

            5. Да се извърши преглед на оръжието и бойната муниция под надзора на един старейшина.

            6. Да се приготвят дрехи, добри обуща, търби и запасна храна в хляб или брашно за 5 дена;

            7. Тилът да се преведе в изправност, както и яздовите товарни коне;

            8. Да се приготвят експлозиви на по-лесно место, а също и француски ключове;

            9. Да се определи колко оръжие не достига за новобранците.

            12. Стрелянето се забранява безусловно и що се чуе глас от пушка, трябва да се отива на мястото, защото това значи има нужда.

            13. Пренасяне на разпореждането от община в община и подържането [на] връзка между военните и общинските ръководители трябва да бъде най-тайно и непризивно.

            14. Да се определи за общините сборно място.

            15. За по-добро поддържане на реда и връзките ще определя една летяща чета под командата на един старейшина, комуто ще бъдат в разположение старейшините на военните общински райони, ще му оставят в разпореждане потребното число новобранци за службата:

            а) Предателите, които са начело на общинските власти и предателите кметове, които работят като агенти за сметка на неприятеля, трябва да се застрелват, за да не издават нашите нареждания и за да се освободи връзката с нашите семейства.

            б) За връщане обратно на горньото разпореждание изпраща се до председателите на общините и на старейшините на военния район за прочитане, подпис и разпореждание.

            в) На председателите, които са българи, трябва да се не дава, но да бъде известено, че с тех е свършено, ако не се махнат от общината в продължение на 24 часа.

            Настоящето разпореждание ще се изпрати чрез общините – Голема Кръчимирска, Голема Въртопска, Мека и Дупничка община та през Голем Кречмир да се възвърне на коменданта на отряда където бъде той.

 

 

21/2. 917 г.

Позиция

Комендант на Пиротския комитетски отряд,

Войвода (п) Иван Радович (професор)

 

 

 

Източник: ЦДА, ф. 313К, оп. 1, а.е. 2417, л. 65.