Позив на ОБМ „Бранник” срещу британската плутокрация, болшевизма и евреите след 22 юни 1941 г.

Позив на ОБМ „Бранник” срещу британската плутокрация, болшевизма и евреите

след 22 юни 1941 г.

 

„Бранник”

Организация на българската младеж

46-а бранническа дружина „Калоянова крепост” – гр. Провадия

 

 

V[1] е веруюто на милиони хора, които очакват окончателното крушение на британската плутокрация и на международния комунизъм.

БЪЛГАРИ, помнете своя произход и купувайте само от български магазини.

Борбата срещу евреите в БЪЛГАРИЯ е народна борба.

За България!

БРАННИК

 

 

Източник: Социално наляво, национализмът – напред. Програмни и организационни документи на българските авторитаристки националистически формации. Съст. Н. Поппетров. София: ИК „Гутенберг”, 2009, с. 847.
[1] V (от. лат. Victoria – победа) е знакът на победата, използван от германската пропаганда за обозначаване на борбата срещу СССР, Великобритания и САЩ, но и срещу комунизма, плутокрацията и еврейството. Същевременно, доколкото със същата буква започва думата възмездие (на нем. Vergeltung), символът добива двойствен смисъл.