Адрес от албанските първенци на гр. Подградец и с. Старево до министър-председателя, 10 декември 1915 г.

 

 

                                                                                  До Министерството на Външните работи и Изповеданията

                                                                                  В ст. София

 

ЩАБ

на

ДЕЙСТВУЮЩАТА АРМИЯ

Отдел полска канцелария

Секция АДЮТАНТСКА

№ 6823

9 Февруарий 1916 год.

гр. Кюстендил

 

 

                        Изпраща се в Министерството на Външните работи и Изповеданията един адрес от Албанските първенци на гр. Подградец и с. Старево за Господин Министър Председателя.

 

                                   Приложение: един адрес.

 

 

                        Началник на Послката канцелария

 

                                                           ПОЛКОВНИК

 

                        Началник на Секцията

 

                                                           КАПИТАН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              До Господина Министра                                                                                       Председателя

 

            През първата Балканска война сръбските войски бяха укопирали града на Старево, а на юг от нас градът Корча бе завзет от гръцките войски. Към края на войната градовете Корча и Колония, които въз основа постановленията на Лондонския протокол принадлежаха на Албания, бяха изпразнени от гръцката войска но напоследак вследствие бунта бяха нападнати от бунтовници подпомогнати от гръцките чети.

            Нашия край беше опустошен и разорен от бунтовниците и голяма част от християнското население беше избито. Сръбските войски възползвани от случая нахлуха в родната ни земя и започнаха да развиват терора им безпощадно в пристигането обаче на храбрите Ваши войски албанската нация, която съставлява болшинстовото на местното население си отдъхна широко като се радва на пълната свобода, дадена от вашите войски на всичките ни без оглед на вяра и народност.

            Ето защо като се събрахме около три хиляди албанци в джамията ние решихме да Ви поднесем искрени чувства на признателност и благодарност издалече молитвите си към Бога за дългоденствието на Н.Ц.Вел. Царя на Българите, Ц. Височество Престон. Княз Борис и за здравето на членовете на кабинета, за славата и величието и победите на българското войнство и неговите съюзници, тъй също и за сполуката за подобие свобода за останалата част от заробените наши братя.

 

            10 Декемврий 1915 год.

            Подписани:

            От името на цялото население на градът Старево.

            Мюфтията...

            Кмет.....

                        Първенци: (следват 18 имена)

 

 

 

 

 

Източник: ЦДА, ф. 313К, оп. 2, а.е. 13, л. 1-3.