Поверителен рапорт № 68 от БК в Сяр до министъра на външните работи и изповеданията С. Паприков и за сведение до БЛ в Турция относно присъствието на Я. Сандански на публичното обесване на търлийския войвода Динката, Сяр, 6 февр. 1910

 

 

Поверителен рапорт № 68 от БК в Сяр до министъра на външните работи и изповеданията С. Паприков и за сведение до БЛ в Турция относно присъствието на Я. Сандански на публичното обесване на търлийския войвода Динката

 

Сяр, 6 февр. 1910

 

            Господине Министре,

            Имам чест да донесе до знанието Ви, че Сандански, който от 28 мин. януарий се намираше в Драма, при Паница и Кантарджиев, дето бе отишъл и Таската и Стою Хаджиев, на 2 того с вечерния трен пристигна тук. На утрото рано, още от тъмни зори – в средата на турските чиновници и офицери, сбрани пред бесилката от обич към тържеството – причакал довеждането и екзекутирането на Динката. След 3-4 дневно престояване в града, с вечерния трен отпътувал закъм Демир-Хисар.

            Благоволете, моля, господине Министре, да приемете уверение в най-отличното ми към Вас почитание.

 

 

Вярно

Писар-драгоман: Д. Знеполски

Печат: Българско Търговско Агентство в Сяр

 

 

Източник: Македония и Тракия в борба за свобода /Краят на XIX – началото на XX век/. Съст. В. Георгиев, Ст. Трифонов. София: МНИ, 1995, с. 615.