Позицията на Черна гора в събитията от 1848 г.

ПОЗИЦИЯТА НА ЧЕРНА ГОРА В СЪБИТИЯТА ОТ 1848 г.

 

Писмо на Филип Вукович до Метел Ожагович, 30. X. 1848 г.

Печата се по А. Александров. Материалы и некоторые исследования по истории Черногории. Казань, 1897, стр. 87-88.

 

 

Ваше Високоблагородие!

След нашия разговор в Загреб ние все още очакваме от­говор на решението на бана. Войската ни е готова и едва се сдържа да не тръгне. Ние сме толкова нетърпеливи, че исках­ме да изпратим и без отговор 1000 души. Не можахме обаче да намерим добри кораби, а само два малки, които заедно не могат да поберат повече от 500 души. Сега считаме за правил­но да съобщим това на Ваше Високоблагородие и да Ви помолим, ако сте получили отговор от бана за изпращането на войска, да благоволите да ни съобщите веднага, а за успеха на делото да изпратите кораби до Риека. А ако няма още отговор от ба­на или не сте успели да го получите, уведомете ни също. Ако пък Вие сами поискате да Ви изпратим войска, благоволете да ни напишете. Изпратете кораби от Риека, за да може по този начин да пристигне войската; а също така издайте заповед в Риека относно нейното идване.

 

Източник: Подбрани извори за историята на балканските народи XV – XIX век. Тодорова, М. (съст.). С., 1977, с. 389-390.