Позив от командването на българските войски до българското население в Македония за отказване подкрепа на партизанското движение, Б.м., б.д.

Братя българи!

            Всички вече разбрахте, че партизаните не се борят за вашето добро и свобода, а само ви грабят и ви докарват нещастия.

            Държавата е силна и ще се справи с всички, които не се вслушат в поканата да се предадат и се възползват от обещаната милост.

            Срещу партизаните, където и да се намират, ще се действа безмилостно. Затова, щом се явят партизани по вашите селища, напускайте веднага селата и къщите си, защото ще бъдат бомбардирани от земята и от въздуха. Инак ще станете причина вашите близки да пострадат заради слугите на подлите сърби черногорци и англо-американци.

 

От командващия българските войски

 

Източник: Българското управление във Вардарска Македония (1941-1944). Съст. А. Гребенаров, Н. Николова.  София: ДА „Архиви“, 2011, 356-357.