Данни за насилие над мирното население по време на Първата балканска война, записани в дневника на министъра на правосъдието Петър Абрашев

 

             [10 октомври 1912 г.]

Турчинът си е останал същия варварин, какъвто си е бил. Около „Черната скала“, в с. Горилово са намерени изклани всички мъже. Клали са ги като добитък. Има изклани жени и деца. Дано не стигнат слуховете за тия варварства до нашите войници.

 

 

            [21 ноември 1912 г.]

Много трудно е със завладените земи. Няма кредити. Няма и годни за работа хора. Людсканов всеки ден ни докладва за тъй наречените „четнишки управления“.

 

 

            [22 ноември 1912 г.]

Неприятни сведения от Македония. Разни чешити патриоти, именуеми четници, вършили изстъпления над мирното население. За тях се съобщава не само на Людсканов като м-р на вътр. дела, но и на м-р председателя. Наредихме да се изпратят малки войскови части в местата на скръбните случки и да се засили дейността на военно-полевия съд.

 

 

            [26 ноември 1912 г.]

След пладне  пак съвет. Дълги разговори за „делата“ на комитаджиите в завзетите места. Позволих си да забележа, че разговорите не стигат. Трябвало би да се направи доклад до Негово Величество, в който да се поиска да се стегне военно-полевият съд. До днес няма нито един престъпник наказан. Докато няма наказания, ще има непрестанно разговори за престъпления.

 

 

            [7 януари 1913 г.]

Английският посланик сър Айрънсайд подал официална нота за вършени изстъпления над мюсюлманите в новоосвободените земи от наши нередовни войски. Макар и в много учтива форма, нотата ни направи много лошо впечатление и главно затова, че в [нея] се съдържат и факти, които изглежда и да са истински.

 

 

Източник:Абрашев, П. Дневник. Съст. П. Свирачев. Под ред. на Е. Стателова. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 1995, 84, 137-138, 144, 177.