Добри Терпешев за жителите на с. Изворово

Овчарската къшла беше на 5 километра южно от селото. Самото село Изворово се намира на югозападните склонове на Сакар планина. Мерата му камениста и неплодородна. Жителите му бяха трудолюбиви, но обичаха да пооткрадват. Затова Изворово се славеше в околността като разбойническо село. Крадяха и на едро, и на дребно, а между селяните имаше сговорност в тая работа. Баба ми разказваше, че цяло стадо от 100 овце да се открадне и да влезе вечер в село, сутринта ни глава не можеш да намериш от него. Тази сговорност се е проявявала и по отношение на турската власт. Ако влезел вечер в село някой башибозук и настоявал да му готвят кокошки и баници, на другия ден го намирали пребит и захвърлен в чужда мера.

 

[…]

 

Източник: Терпешев, Д. Спомени от затвора. С., 1955, с. 10