Заповед на Сталин до генерал Толбухин и адмирал Октябрски

 

ЗАПОВЕД

 

НА ВЪРХОВНИЯ ГЛАВНОКОМАНДУВАЩ ДО АРМЕЙСКИЯ ГЕНЕРАЛ ТОЛБУХИН И АДМИРАЛ ОКТЯБРСКИ

 

    На 8 септември войските на 3-ия Украински фронт пресекоха Румъно-българската граница, за два дни напреднаха на 170 километра, завзеха важния комуникационен възел Шумен (Шумла), голямото пристанище на Дунава Русе (Русчук) и с взаимодействието на Черноморската флота завладяха градовете и големите пристанища на Черно море - Варна и Бургас. 

    Операциите на нашите войски в България бяха започнати, защото българското правителство не искаше да скъса отношенията си с Германия и даваше приют на германските въоръжени сили на българска територия. 

    В резултат на успешните действия на нашите войски целта на военните операции е постигната: България скъса отношенията си с Германия и и обяви война. С това България престана да бъде опора на германския империализъм на Балканите, каквато тя беше в продължение на тридесет години. 

   В операциите, проведени на територията на България, се отличиха войските на генерал-лейтенанта Шлемин, генерал-лейтенанта Хаген, генерал-лейтенанта Шарохин, танкистите на генерал-майора на танковите войски Ждановгенерал-майора на танковите войски Катковгенерал-майора на танковите войски Сухоручкин; моряците на капитана от 1 ранг Дерявенко, капитана от 2 ранг Ратнер, майора Катанов, летците на генерал-лейтенанта на авиацията Ермаченков.

    В ознаменование на постигнатия успех съединенията и частите, които най-много се отличиха в операциите на българска територия, да бъдат представени за присвояване на званията „Русенски“, „Шуменски“, „Варненски“ и „Бургаски“. [с. 3]

    Днес, 9 септември, в 23 часа столицата на нашата Родина Москва от името на Родината салютува доблестните войски на 3-ия Украински фронт и моряците на Черноморската флота, които се отличиха в операциите на територията на България с двадесет артелерийски залпа от двеста двадесет и четири оръдия.

    За отличните действия обявявам благодарност на ръководените от Вас войски, кораби и части, които участвуваха в операциите на България.

[с. 4]

 

 

Върховен Гланокомандуващ

Маршал на Съветския съюз

И. Сталин

 

Източник: Българо-съветските отношения в навечерието на 9 септември 1944 г. По документи. С., 1945, с. 3-4