ОКРЪЖНО НА МВРИ ДО МИНИСТЕРСТВАТА И ВЕДОМСТВАТА ЗА ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА НЬОЙСКИЯ МИРЕН ДОГОВОР, 14 август 1920 г.

ОКРЪЖНО НА МВРИ ДО МИНИСТЕРСТВАТА И ВЕДОМСТВАТА ЗА ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА НЬОЙСКИЯ МИРЕН ДОГОВОР

 

14 август 1920 г.

 

            В допълнение на окръжното си № 30 от 10 януари и № 848 от 18 май т. г. Министерството на външните работи и на изповеданията съобщава на всички министерства, Българската народна банка, Българската земеделска банка, Главната дирекция на железниците и пристанищата, Главната дирекция на пощите, телеграфите и телефоните за надлежно от тяхна страна разпореждане, че на 9 август т. г. в Париж стана размяната на ратификациите на Договора за мир, сключен между България и държавите от Съглашението.

            Съгласно член 296 от Договора за мир (алинея 7, 8, 9, 10) от датата на предаването на ратификациите, за което се съставя един пръв протокол, договорът веднага влиза в сила между договарящите се страни, които са го ратифицирали. За пресмятане на всички срокове, предвидени в договора, тази дата е датата на влизане в сила. Във всяко друго отношение договорът ще влезе в сила за всяка държава от датата на предаването на ратификацията от тази държава.

            На 9 август е станала размяната на ратификацията между България, Англия, Франция, Италия, Белгия и Сиам.

 

                        Министър-председател, управляващ Министерството

                                   на външните работи и изповеданията

                                                                                  (п.) Ал. Стамболийски

 

 

Източник: Външната политика на правителството на БЗНС: ноември 1919 – юни 1923. Съст. П. Панайотов, Т. Добриянов. София: Издателство на БЗНС, 1989, 47-48.