ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ПРОТОКОЛ № 207, ЗА ДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ НА ИЗСЕЛИЛИТЕ СЕ ОТ НОВООСВОБОДЕНИТЕ БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ, София, 11 декември 1913 г.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ПРОТОКОЛ № 207, ЗА ДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ НА ИЗСЕЛИЛИТЕ СЕ ОТ НОВООСВОБОДЕНИТЕ БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ

 

София, 11 декември 1913 г.

 

            Одобрява се, щото стоките и всички движимости на невъзвърналите се от бягство жители на новоосвободените земи да се считат за държавни. Да се възложи на една комисия, състояща се от фин[ансов] началник, представител на общинското управление, на полицейските власти и на едно или две вещи лица, която да прецени стоките и по указание на комисията по настаняване на бежанците да ги даде срещу записи на бивши търговци или занаятчии – бежанци, със задължение, в един срок от 1 до 2 години да издължат на държавата стойността на дадените им стоки. Да се приведе в известност от фин[ансовата] власт всички мобили и покъщнини в жилища на чиновници и офицери, които на времето са взети за запазване, ако такива има, и с тия мобили и покъщнина да се удовлетворят нуждите на държавните учреждения срещу редовни официални документи, а останалите да се продадат на публичен търг в полза на съкровището, или се раздадат по оценка и с почерк на бежанците. Имотите (стоки, мобили и др.), принадлежащи на чужди поданици, да се запазят и предават на стопаните им, когато се завърнат.

 

 

История на българите 1878-1944 в документи. Съст. В. Георгиев, С. Трифонов. Том 2. София: Просвета, 1996, 280.