Браннически обети, 1941 г.

Браннически обети

 

1941 г.

 

            Обет на бранника

            Аз съм бранник и моето сърце принадлежи на царя на българите и на моя народ.

Обречен съм да бъда страж на Родината, творец на нейния живот и да я пазя всякога и от всеки, който пречи на нейния възход.

 

            Обет на бранничката

            Аз съм бранничка и моето сърце принадлежи на царя на българите и на моя народ.

            Обречена съм да поддържам неугасващо огнището на българския род, да вливам ведрост и вяра в народната душа и да обогатявам вечното съкровище на българския бит.

 

            Обещание на орлето

            Аз съм горд и стремителен като орле.

            Моето младо сърце е пълно с обич към царя на българите и моята родна земя.

            Обещах – ще бъда изпълнителен и смел, за да стана достоен бранник.

 

Източник: Социално наляво, национализмът – напред. Програмни и организационни документи на български авторитаристки националистически формации. Съст. Н. Поппетров. София: ИК „Гутенберг“, 2009, 823.