Писмо от Димитър Попов до Евгения Попова. Селище на Държавна сигурност Кръсто поле (Еникьой), 21.12.1942 г.

Писмо от Димитър Попов до Евгения Попова. Селище на Държавна сигурност Кръсто поле (Еникьой), 21.12.1942 г.

Писмо от Димитър Попов до Евгения Попова. Селище на Държавна сигурност Кръсто поле (Еникьой), 16.10.1942 г.

Писмо от Димитър Попов до Евгения Попова. Селище на Държавна сигурност Кръсто поле (Еникьой), 16.10.1942 г.

STONE, D. R. THE BALKAN PACT AND THE AMERICAN POLICY. - EAST EUROPEAN QUARTERLY, XXVII, N 3, SEPTEMBER, 1994, P. 393-405.

STONE, D. R. THE BALKAN PACT AND THE AMERICAN POLICY. - EAST EUROPEAN QUARTERLY, XXVII, N 3, SEPTEMBER, 1994, P. 393-405.

Галерия „Карикатури“ е обновена

 

 

Галерия „Карикатури“ е обновена. Вж. ТУК

Akulov, M. War Without Fronts: Atamans and Commissars in Ukraine, 1917-1919. Unpublished dissertation. Harvard University Cambridge, Massachusetts, August 2013.

Akulov, M. War Without Fronts: Atamans and Commissars in Ukraine, 1917-1919. Unpublished dissertation. Harvard University Cambridge, Massachusetts, August 2013.

 

 

ПОПОВИЧЪ-ЛИПОВАЦЪ, И. Ю. ЧЕРНОГОРЦЫ И ЧЕРНОГОРСКIЯ ЖЕНЩИНЫ. САНКТПЕТЕРБУРГЪ, 1890.

ПОПОВИЧЪ-ЛИПОВАЦЪ, И. Ю. ЧЕРНОГОРЦЫ И ЧЕРНОГОРСКIЯ ЖЕНЩИНЫ. САНКТПЕТЕРБУРГЪ, 1890.

ПЕТКОВИЧЪ, К. Д. ЧЕРНОГОРIЯ И ЧЕРНОГОРЦЫ. САНКТПЕТЕРБУРГЪ, 1877.

ПЕТКОВИЧЪ, К. Д. ЧЕРНОГОРIЯ И ЧЕРНОГОРЦЫ. САНКТПЕТЕРБУРГЪ, 1877.

Banta, K. W. Bulgaria Too Much, Too Soon Slowing the pace of reform. - Time, Monday, Feb. 15, 1988, електронен архив

Bulgaria Too Much, Too Soon

Slowing the pace of

JUGOSLOVENSKO-BUGARSKI ODNOSI U XX VEKU. - ZBORNIK RADOVA 2. INSTITUT ZA SAVREMENU ISTORIJU, NARODNA KNJIGA, BEOGRAD, 1982.

JUGOSLOVENSKO-BUGARSKI ODNOSI U XX VEKU. - ZBORNIK RADOVA 2. INSTITUT ZA SAVREMENU IZTORIJU, NARODNA KNJIGA, BEOGRAD, 1982. 


Разпространи съдържание