АНДРИЧЕВ ИНСТИТУТ

АНДРИЧЕВ ИНСТИТУТ

Институтът на Емир Костурица във Вишеград. Има сериозен Исторически отдел. Списанието на Историческия отдел е достъпно на сайта на Андричевия институт.

ЛЕВ ГУМИЛЬОВ

ЛЕВ ГУМИЛЬОВ

Всички книги на големия руски историк.

ПИЕР БУРДИЙО

ПИЕР БУРДИЙО

Сайт, посветен на френския учен с множество негови произведения в руски превод.

СТАРО РУСЕ

ВЕНЕЦ

ВЕНЕЦ

Белоградчишко списание за история, култура и народознание.

СТАРА СОФИЯ БЛОГ


Разпространи съдържание