От печат излезе книгата „ВЯРА - СМЕСЕНА!“ АСПЕКТИ НА ВСЕКИДНЕВИЕТО В ДВЕ РОДОПСКИ СЕЛА

 От печат излезе книгата „ВЯРА - СМЕСЕНА!“ АСПЕКТИ НА ВСЕКИДНЕВИЕТО В ДВЕ РОДОПСКИ СЕЛА. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. С., 2014, 117 с. 

 

Съдържание:

 

АЛБАНСКА ИСТОРИЯ

АЛБАНСКА ИСТОРИЯ

Текстове и документи за историята на Албания.


Разпространи съдържание