Константинов, Б. В очакване на второто полувреме. - Антени, 8 януари 1986, стр. 14

Константинов, Б. В очaкване на второто полувреме. - Антени, 8 януари 1986, стр. 14

Български народни песни за Русия и Съветския съюз. Качулев, И. (съст.). С., 1953

Български народни песни за Русия и Съветския съюз. Качулев, И. (съст.). С., 1953

Ислямска държава е като Степинац и Павелич. Интервю на Милош Митрович с Мехмет Али Агджа. - Danаs, Sreda, 25. decembar 2014, електронно издание

Ислямска държава е като Степинац и Павелич
Интервю на Милош Митрович с Мехмет Али Агджа, Danаs, Sreda, 25.

Is This Tomorrow, 1947

 Is This Tomorrow, 1947

Американски антикомунистически комикс.

This Godless Communism. - Treasure Chest, Vol. 17, N 2-20, 1961

This Godless Communism. - Treasure Chest, Vol. 17, N 2-20, 1961

Американска антикомунистическа комикс поредица. „Предисловие“ от Джон Едгар Хувър. 

MONTENEGRO: Secession? - Time, Monday, June 04, 1923, електронен архив

MONTENEGRO: Secession?

Monday, June 04, 1923

Montenegro (tiny country-mostly mountains) has an active godfather: Hamilton Fish, Jr., of the U.S. Kouse of Representatives. 

Montenegrons desire to regain independence from Yugo-Slavia. Congressman Fish leads an American committee to assist them.

ALBANIA: Blatant Accusations. - Time, Monday, Jan. 17, 1927, електронен архив

ALBANIA: Blatant Accusations
Time, Monday, Jan. 17, 1927
At Scutari the Archbishop of Albania, Monsignor Mjeda, declared last week, ex cathedra: "The recent Italo-Albanian treaty of Tirana (TIME, Dec.

ALBANIA: Footloose Zog. - Time, Monday, June 19, 1933, електронен архив

ALBANIA: Footloose Zog

Time, Monday, June 19, 1933


Разпространи съдържание