Константинов, Б. В очакване на второто полувреме. - Антени, 8 януари 1986, стр. 14

Константинов, Б. В очaкване на второто полувреме. - Антени, 8 януари 1986, стр. 14

Български народни песни за Русия и Съветския съюз. Качулев, И. (съст.). С., 1953

Български народни песни за Русия и Съветския съюз. Качулев, И. (съст.). С., 1953

Ислямска държава е като Степинац и Павелич. Интервю на Милош Митрович с Мехмет Али Агджа. - Danаs, Sreda, 25. decembar 2014, електронно издание

Ислямска държава е като Степинац и Павелич
Интервю на Милош Митрович с Мехмет Али Агджа, Danаs, Sreda, 25.

Is This Tomorrow, 1947

 Is This Tomorrow, 1947

Американски антикомунистически комикс.

This Godless Communism. - Treasure Chest, Vol. 17, N 2-20, 1961

This Godless Communism. - Treasure Chest, Vol. 17, N 2-20, 1961

Американска антикомунистическа комикс поредица. „Предисловие“ от Джон Едгар Хувър. 

MONTENEGRO: Secession? - Time, Monday, June 04, 1923, електронен архив

MONTENEGRO: Secession?

Monday, June 04, 1923

Montenegro (tiny country-mostly mountains) has an active godfather: Hamilton Fish, Jr., of the U.S. Kouse of Representatives. 

Montenegrons desire to regain independence from Yugo-Slavia. Congressman Fish leads an American committee to assist them.


Разпространи съдържание