Акт за преименуването на гр. Пърчиловец в гр. Д-р Васил Радославов – гр. Д-р Васил Радославов, 14 януари 1917 г.

Нишко Окр. Управление

       461

       26.I.1917 г.

ДО ГОСПОДИНА

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Д-р В. РАДОСЛАВОВ

ст. София

 

 

 

Из статия във вестник „Политика“ (2010 г.)

Из статия във вестник „Политика“ (2010 г.)

 

„На президента - Радославов“ - стихотворение от Дим. Диловски, Плевен 1916

На президента – Радославов,

 

от Дим. Диловски.

 

Водителю на наш‘те съдбини

Изпълни ти мечтата всенародна

Да виждаме родината свободна

И да живеем светли дни!...

 

Изказване на Димитър Благоев в XVII-тото ОНС по въпроса за „обединението на българското племе“ – 10 декември 1917 г.

Д. Благоев: …Когато у нас се говори за националното обединение или обединението на българското племе, тогава се изтъква една особена теория, която онзи ден г.

Из обсъжданията в Народното събрание за допълнителни кредити към бюджета за второто шестмесечие на 1916 г.

Министър Д. Тончев: Ще бъда много честит, ако съм казал по-голяма цифра от тая, която ще се яви като дефицит. Обаче това явление на дефицитите през сегашните времена не е само у нас – то е по цял свят.

Из „Азманов, Д. Моята епоха 1878 – 1919“.

„Матров обаче обичал да пие, но никой не обръщал внимание на този негов недостатък, тъй като според здраво вкоренената у нас тогава традиция на героите »

Из „Мичев, Д. Българските доброволчески дружини в Костурско, Леринско и Воденско през 1944 година“.

„В тази сложна обстановка, изоставени на произвола на съдбата си, без информация за положението, четниците се мъчат да изберат най-верния път.


Разпространи съдържание